Login
search
Contact Us

 
Ilae Facebook Ilae Twitter

ILAE tiếng Việt

Vietnamese flag

Website của ILAE có thông tin chủ yếu bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, một số tài liệu được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác và chúng tôi cung cấp trên trang này những tài liệu và nguồn tài liệu bằng tiếng Việt.

Nếu các bạn có thông tin về các nguồn tài liệu bằng tiếng Việt liên quan đến động kinh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua


Điều trị lâm sàng tối ưu cho trẻ em với chế độ ăn sinh ceton: Khuyến cáo của nhóm nghiên cứu chế Ä‘ộ ăn sinh ceton quốc tế

 

Home | Contact Us | Privacy & Security | Login | Sitemap
Creative Commons License
Text on this website is available under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
except all videos and images, which remain copyrighted by the International League Against Epilepsy.